Onderstroom

Vluchtelingen willen de monding van een stroom oversteken op een rubberboot. Plotseling komt er een sterke deining in het water die de boot bijna doet kantelen. De vluchtelingen komen in paniek en kijken angstig naar de stuurman. Hij zegt: dat is de ‘onderstroom’. Hij stuurt rustig de boot verder doorheen de branding naar de overkant. Het woord onderstroom wordt ook in de psychologie gebruikt. Het wil duidelijk maken dat er in ons gemoedsleven meerdere lagen van gevoelens zijn. Die zoeken allemaal hun weg door heen het kluwen van meerdere gevoelens. Zo kan bij voorbeeld paniek optreden die van heel diep naar boven komt en zijn weg zoekt in de warboel van vele andere gevoelens. Het beste geneesmiddel hierbij is rustig afwachten tot de verwarring voorbij gaat. Dan ziet men klaarder wat er gebeurd is en leert men gemakkelijker er mee omgaan.