Pasen – Nieuw Leven

Het voorjaar ontluikt. De eerste lentebloeiers tooien de velden en weiden met hun heldere kleuren. De natuur is op zijn paasbest. En wij? In een gesprek over de 40-dagentijd ging het over schoon schip maken met alles wat ons belet om positief naar de wereld te kijken. Een deelnemer gaf volgende mooie getuigenis:
Ik heb geprobeerd om alles wat mij belet om anderen lief te hebben, op te ruimen. Zo tracht ik i.p.v. te domineren of te gebieden “alstublieft” te zeggen. I.p.v. alles als vanzelfsprekend aan te nemen span ik me in om meer “dankjewel” te zeggen. En als ik me bewust wordt van iets dat ik niet goed gedaan heb: “verontschuldig mij” of “sorry”. Zo doende mag ik ervaren dat er een mooie harmonie ontstaat in mijn gezin en met de mensen in dagdagelijkse ontmoetingen. Maar ook mijn hart wordt stilaan lichter. De grote “voorjaarsschoonmaak” levert iets op. Ik ben een ander leven binnengestapt, een nieuw leven. Ik bid de verrezen Heer dat ik het kan volhouden.