Welk Godsbeeld? (1/2)

Wetenschap en techniek hebben o.a. al vele jaren ons samenleven beïnvloed en veranderd. Maar wetenschap en techniek kunnen ons niet veel helpen als wij als mensen ook met de volgende vragen leven: “Wie zijn wij? Hoe kunnen wij zin en betekenis geven aan ons leven? Wat is onze bestemming?” Er zijn meerdere denkers en schrijvers die met veel overtuiging en ervaring blijven zeggen dat in religie en godsdienst aandacht en overleg mogelijk is voor deze vragen naar zin en bestemming. Maar sommigen voegen er vervolgens wel onmiddellijk aan toe: “Als gelovigen daarover nadachten en nadenken dan werden en worden ze uiteraard ook gekleurd door hun leefklimaat, hun leefcontext, hun wereldbeeld.” R. Burggraeve, prof en priester eindigt één van zijn boeken als volgt: “Sinds de Verlichting (18de eeuw) is het beeld van de almachtige God in de hoge hemel compleet achterhaald. De bijbel leert ons dat een ander Godsbeeld mogelijk en nodig is.”

wordt morgen vervolgd