Word niet kwaad, maar…

Heb je dat wel eens ondervonden? Je doet iets goeds, en een ander wordt kwaad, omdat je juist iets goeds doet. Het is dan voor de ander precies moeilijk om dat te verdragen. Hoe komt dat? Spelen dan gevoelens van jaloezie, onrechtvaardigheid, ‘zoiets doe je toch niet’, een rol? Jezus nodigt ons uit om zo lief te zijn als zijn Vader, zo warmhartig! Die Liefde is niet berekenend. Zelfs al heb je maar één uur gewerkt, krijg je hetzelfde loon als iemand die de hele dag heeft gezwoegd… zo laat de parabel van dit weekend ons zien. Ook toen wekte dat grote ergernis! De Vader is evenwel vrij zijn Liefde te geven waar en aan wie Hij wil. Voor degenen die het het meest nodig hebben is Hij juist mateloos in zijn Liefde, terwijl Hij niemand intussen te kort doet. Laten we niet kwaad worden om zoveel goedheid, maar dankbaar zijn voor die goddelijke liefde, waarin de Vader ons óp wil tillen, om steeds meer op Hem te gaan gelijken… Doen we met Hem mee?