Een bezielend gebeuren

Er is zoveel dat ons leven en vooral onze leefstijl de laatste jaren sterk heeft veranderd. Dan denken wij vooral aan de vele mogelijkheden die ons werden en worden aangeboden. Het zijn dikwijls positieve kansen die ons leven vorm en inhoud kunnen geven. Want vandaag kunnen wij ons leven zelf sterk bepalen. Het lijkt immers maakbaar maar die maakbaarheid kan vandaag ook veeleisend zijn of worden. “Iedereen heeft dat, doet dat en mag dat”, kan veel drukte meebrengen. Maar zinvolle inhoud en betekenis geven aan ons leven blijft ook vandaag een heel diep menselijke, belangrijke opdracht. Op onze beste momenten, wanneer we rust en vrede vinden in onszelf en ons ook omringd weten door lieve mensen, kunnen wij ons leven, ons samenleven, ervaren als een krachtig gebeuren. Dan putten wij kracht uit die innerlijke vrede en uit tederheid en hartelijkheid. Steeds meer mensen ervaren die vrede, die hartelijke nabijheid opnieuw als een bezielend, als een heiligend gebeuren.