De schat van je leven

Wat is voor jou de schat van je leven? Waar heb je alles voor over? Toen ik de vraag stelde aan een groep jongeren, zei één van hen: “Het evangelie is voor mij een onmisbare schat”. De anderen snapten daar niets van. “Wat heb je daar nu aan?”, klonk het haast spottend. “Ah,wel,” zei de jongen moedig, “ik vind daar richting in voor mijn leven”. “Richting?”, vroegen de anderen.. “Ja, richting! Ik zal jullie een voorbeeld geven. Hebben jullie wel eens van de Bergrede gehoord? Daar vertelt Jezus hoe je b.v. gelukkig kan worden. Niet gelukkig voor één dag of een paar uur, maar zalig voor altijd! Dat willen we toch allemaal? ‘k Zal één ding noemen uit de Bergrede waar in ik mijn schat gevonden heb: (houd je maar vast) ‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.’ Als iemand mij b.v. voortdurend pest heb ik als wegwijzer dat pesten moedig en zacht te verdragen. Je kan het gek vinden of niet, maar dat geeft mij een beter gevoel dan er maar op los te slaan. Wonderlijk genoeg houdt het pesten daardoor soms zelfs op. ’t Is het proberen waard.

Vergevende liefde

In ’67 bracht de single: ‘All you need is love’ de flowerpower-beweging op gang. Nog altijd blijft liefde – hoe moeilijk ook in sommige situaties – het grootste en meest efficiënte heilmiddel voor elk. Bijna bovenmenselijke inspanningen kan dit vergen, zodat een mens begrijpelijkerwijze al eens de handdoek in de ring gooit. Tijdelijk? Of écht voor altijd? Waarom niet een time-out inlassen? ‘Hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij tegen mij zondigt’, vroeg Petrus aan Jezus. En we kennen Jezus’ antwoord. Petrus wil de limiet van zijn kunnen veilig stellen, maar Jezus wijst hem erop dat verzoening niet op deze wijze werkt. We horen te vergeven zoals onze hemelse Vader ons vergeeft. Die vergiffenis kúnnen schenken, is misschien wel het hoogste goed van ware genegenheid. Een mens heeft hier tijd en ruimte, goodwill voor nodig en deze vragen hun eigen ritme. Maar kunnen en willen praten met elkaar is wel een eerste vereiste naar vernieuwde verbinding toe. Als ik mijn grens heb bereikt, wat zegt dit dan van mijn oordelen en veroordelen?