En dan?

Wanneer vrijheid in grote letters wordt geschreven en verantwoordelijkheid bijna niet te lezen of te horen is, dan kan in ons midden de onverschilligheid groeien. Deze mentaliteit – die ook gestalte kan krijgen als een soort neutrale levenshouding – kan ook leiden tot het stil verdwijnen van belangrijke maatschappelijke waarden zoals meer gerechtigheid en meer solidariteit. En wat dan als we die tendens in ons midden stil ervaren of soms uitdrukkelijk zien groeien? Is het dan niet belangrijk dat mensen of groepen reageren tegen deze evolutie die ons samenleven toch erg kan verkillen? Concrete situaties aanduiden en vragen stellen bij ons leefklimaat zijn dan zeker ter zake. “Verbondenheid bewerken, je inzetten en engageren blijven ook vandaag heel belangrijk”, zeggen bekommerde waarnemers van onze snel veranderende samenleving.