Vruchtbaar

Kunnen we spreken over een Geestelijk rendement? Jezus zegt dat wie oren heeft om te luisteren naar het Woord van God, het begrijpt en ernaar handelt, vrucht zal dragen. De één 30-voudig, de ander 60-voudig, nog een ander 100-voudig. Het komt er maar op neer hoe ontvankelijk je bent en hoe diep je de Geest laat doordringen in heel je wezen en dagelijks bestaan. Je gaat met dat Woord van God op weg. En dat Woord van God is Jezus zelf. Hij is niet zo maar een historisch figuur die toevallig een heel goed mens was. Nee, Hij is de spil, de kern waar we altijd opnieuw naar verwijzen. Zijn optreden op aarde is uniek en bewerkt onze bevrijding. Zonder Hem zou ons bestaan zinloos zijn, vergankelijk, eindig. Waarom willen dan nog zo weinigen van Hem weten? Is geloven iets voor enkelingen, voor ingewijden? Zeker dient het geloof met enige bewondering en verwondering benaderd te worden. Het gaat immers om diepe geheimen. Het is echter niet gereserveerdheid die hier gepast is maar volle overgave. Er is méér dan waar de massa naar kijkt.