Leren geloven

Leren geloven heeft vandaag wellicht de meeste kans als wij ons leven mogen en willen ontdekken als een betekenisvol ervaringsgebeuren. Dat leren kan dan een vermoedend uitkijken zijn naar meer, naar een diepere gedrevenheid in alles wat leeft en lieft. Het is soms heel verbazend te mogen meemaken dat ons leven bezield is en dat er kracht te ervaren is, vooral dan wanneer wij elkaar bemoedigen en elkaar teder nabij zijn. Geloven is, in ontmoeting met mensen en gedragen door een hartelijke, gelovige gemeenschap, vandaag meer mogen vernemen en ervaren wat het leven zin en betekenis kan geven. Geloven kan ontluiken als we in het leven, met zijn lief en leed, iets mogen vermoeden en voelen van een goddelijke nabijheid. Het getuigenis van hen die zich lieten bewegen door die goddelijke kracht, werd destijds maar ook vandaag, ervaren als een verhaal, een boeiend verhaal dat uitnodigt om in Gods Naam zorg te dragen voor een meer menselijke wereld.