Worden…! Maar?

MENS WORDEN kan als een boeiend gebeuren ervaren worden, als we elkaar kunnen bemoedigen om open en aandachtig te leven. GELOVIG WORDEN is proberen God vandaag als het heilige te ervaren en te beleven in alles wat leeft en lieft. CHRISTEN WORDEN is, in het spoor van die Man van Nazareth, zich laten aanspreken door Zijn God van liefde en barmhartigheid. MAAR vandaag mens worden en samen groeien van ‘ik’ naar ‘wij’ en van ‘zij’ naar ‘wij’ vraagt soms veel begrip, inzet, moed en inspanning. MAAR geloven willen doorgeven als kennis, als zekerheden, zal vandaag veel mensen niet aanspreken. MAAR christen worden, bekommerd willen meeleven met elkaar en vooral met hen die broos en kwetsbaar zijn, is zeker niet vanzelfsprekend in onze soms harde en drukke samenleving. En toch zal onze toekomst hoopvol gekleurd zijn als wij blijven liefhebben en proberen goed samen te leven, ondanks steeds grotere verscheidenheid tussen ons. Mogen we daartoe kracht, Zijn kracht ontvangen en beleven.