Verborgen goedheid

Een winkeluitbater zag dat een onbekende jonge kerel eetwaren probeerde te stelen in zijn winkel. Hij sprak hem aan en al vragend en pratend kreeg hij stap voor stap inzicht in de moeilijke leefsituatie van de jonge gast want hij had niet alleen geen geld maar hij was ook dakloos. Na overleg werd de politie ingeschakeld maar niet om een klacht neer te leggen. De politiemannen beloofden – na het verhaal van de jongen gehoord te hebben – dat zij contact zouden opnemen met het plaatselijk OCMW. Ze hoopten dat zij deze jonge man verder zouden begeleiden.
Dit verhaal is een actuele illustratie van wat in het evangelie van dit weekend ‘verborgen goedheid’ wordt genoemd. Wellicht zijn er ook vandaag meerdere plaatsen waar tussen mensen stille, verborgen goedheid te ervaren is. Het was Jezus’ overtuiging dat eenvoudige, open mensen iets van Gods tederheid voelbaar kunnen doorgeven.