“Schön zeg”

Er zijn steeds meer mensen die zich zorgen maken over de verzuring van onze samenleving. Als de onverschilligheid groeit krijgt de verbondenheid tussen ons ook steeds minder kansen. Sommigen zeggen dat wij zo terecht zijn gekomen in een leefklimaat dat ons kan ontmoedigen. Elkaar bemoedigen wordt daarom ook ervaren als een heel belangrijk en nodig gebeuren. Elkaar laten aanvoelen dat wij waardevol zijn kan ons kracht en moed geven. Een schouderklop kan deugd doen ook en vooral in de kring van kinderen en jongeren. Het is goed dat wij onderweg, met zijn lief en leed, elkaar bevestigen en bemoedigen, zeker dan wanneer wij dreigen vast te lopen en ons willen opsluiten of afsluiten. Toen destijds onze bisschop Paul Schreurs nog bemoedigend tussen ons aanwezig was en mensen wilde aanmoedigen zei hij regelmatig, nadat hij het verhaal van mensen had beluisterd: “Schön zeg”. Een aantal jonge priesters stoorden zich er blijkbaar aan dat hij dit zo dikwijls zei en ze maakten hem daarop attent. Hij lachte en knikte heel vriendelijk en zei: “Schön zeg”.